Ankett, Kolay ve Hızlı Anket

Anket Sistemi, Ödüllü Anketler

Ankett.com Yayında

Anket, kişilerin belli konulardaki tutumlarını, düşünce ve duygularını, önerilerini saptamak üzere yazılı olarak hazırlanmış soru listeleridir. Bilimsel değer taşıması için, geçerli ve güvenli sonuç vermesi beklenir. Burada sosyal gruplar dikkate alınmalı farklı gruptaki bireylerin anketlere vereceği cevapların farklılık arzedeceği değerlendirmelerde dikkate alınmalıdır.

Ankett, Kolay ve Hızlı Anket © 2013 Frontier Theme